Wyjaśnienia ogólne dotyczące Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Windykacja

     Wszyscy staramy się dbać o własne mieszkanie, by było niepowtarzalnym i tylko naszym miejscem odpoczynku bądź pracy. Budynki, w których mieszkamy trzeba ogrzać, trzeba posprzątać części wspólne i remontować. Trzeba płacić dostawcom wody, energii cieplnej, elektrycznej i regulować inne zobowiązania. Wszystkie środki przeznaczone na te cele pochodzą z wpłat mieszkańców. Ten ważny obowiązek spełnia większość członków naszej Spółdzielni lecz jest pewna grupa osób, którzy zalegają z płatnościami. Mając na uwadze wspólne dobro, a zwłaszcza członków wnoszących opłaty terminowo, musimy prowadzić skuteczną windykację w granicach obowiązującego prawa.

Windykacja w naszej Spółdzielni prowadzona jest w następujących etapach:

1.  Wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty.                                                                                     

2.  Przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z dłużnikami, podpisywanie ugód na spłatę zadłużenia.

3.  Pozbawienie dłużników dopływu ciepłej wody

4. W przypadku braku woli spłaty zadłużenia, kierowanie pozwu o zapłatę długu do Sądu przeciwko dłużnikowi oraz osobom wspólnie zamieszkującym w danym lokalu. Złożenie pozwu zawsze poprzedzone jest wysłaniem wezwania do zapłaty - PRZEDSĄDOWEGO II.

5. Występowanie do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

6. Wnioskowanie do Rady Nadzorczej spółdzielni o pozbawienie członkostwa osób pozostających w zwłoce z uiszczaniem opłat za sześć miesięcy.

7. W przypadku osób uporczywie uchylających się od wnoszenia opłat występowanie z pozwem do Sądu o eksmisję z mieszkania.

Koszty związane z windykacją należności pokrywane są przez dłużników i stanowią niżej wymienione wartości:

        -  wezwanie do zapłaty - koszt 9,84;

         - wezwanie do zapłaty ostateczne - koszt 12,30 zł;

         - wezwanie do zapłaty przedsądowe I - koszt 36,90 zł;

            - wezwanie do zapłaty przedsądowe II:

                - za pierwszą osobę - koszt 36,90 zł;

                - za każdą następną osobę dodatkowo - koszt 24,60 zł;

         - przygotowanie pozwu sądowego - koszt 123,00 zł;

         - wniosek o klauzulę wykonalności - koszt 12,30 zł;

         - wniosek do komornika - koszt 36,90 zł;

         - spisanie ugody z wierzycielem - bez opłaty.

     W spółdzielni daje się zaobserwować pewną grupę osób, która od kilku lat musi mieć systematycznie przypominane o swoich obowiązkach wynikających z używania lokalu oraz windykacja musi mieć swój finał u Komornika Sądowego.

      Zweryfikujmy swoje priorytety i zastanówmy się, czy moje opłaty do spółdzielni muszą być powiększone o dodatkowe koszty związane z windykacją?

      Przypomnijmy, że zgodnie z § 50 Statutu spółdzielni opłaty za używanie lokali powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia dwudziestego każdego miesiąca i od nie wpłaconych w terminie należności spółdzielnia pobiera odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.