Klauzula informacyjna 

            Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., informuje, że:

1)    administratorem Pana/i danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4. Dane administratora:

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

ul. św. Barbary 4

97-400 Bełchatów

NIP 769-050-29-11

REGON 001276069

KRS 0000188484

https://gsmbelchatow.com.pl;

2) osobą nadzorującą działania na rzecz prawidłowego przetwarzania danych osobowych, zgodnego z przepisami ww. Rozporządzenia, wyznaczoną przez administratora danych osobowych jako Inspektora ochrony danych jest Edyta Maćkiewicz, ul. św. Barbary 4, 97-400 Bełchatów, tel.: (0)601-325-396 lub (44)633-69-20 wew. 26, e-mail: edyta.mackiewicz@gsmbelchatow.com.pl;

3) podstawą prawną do przetwarzania danych przez spółdzielnię jest realizacja obowiązków lub praw wynikających z ustawy - „Prawo spółdzielcze” i „ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”;

4)  spółdzielnia jako administrator danych przetwarza zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych dane osobowe swoich członków i mieszkańców dla realizacji celu statutowego, jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;

5)     zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje:

a)      dane identyfikacyjne, tj. imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia, adres zamieszkania i korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;

b)      informacje dotyczące tytułu prawnego do lokalu;

c)      informacje dotyczące rozliczenia kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości wspólnych i utrzymaniem lokalu;

d)      informacje związane z windykacją należności.

6)      przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres nieokreślony, niezbędny do realizacji celu określonego przez Statut GSM;

7)      dane osobowe będę przekazywane odbiorcom danych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;

8)      osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:

a)      żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych,

b)      sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

9)   obowiązkiem osób, których dane dotyczą jest ich podawanie i aktualizacja (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora danych osobowych zadań ustawowych i statutowych).

                                                                                          

                                                                     PREZES ZARZĄDU                                             CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej                        Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                           mgr Janusz Wesołowski                                           Renata Dąbrówka

 

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.