Oferta współpracy 

                                           O F E R T A

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie  z siedzibą  przy ul. Świętej Barbary 4 na świadczenie usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

   Mamy przyjemność zaproponować Państwu prowadzenie profesjonalnego zarządzania i administrowania nieruchomościami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte w „Ustawie o własności lokali”, „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”, „Kodeksie cywilnym”, „Prawie budowlanym” i innych.

  Jesteśmy firmą, która od prawie 30 lat specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, stanowiącymi miedzy innymi własność Wspólnot Mieszkaniowych.

  Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, w tym licencjonowanego zarządcę nieruchomości. Przy wykonywaniu działalności zawodowej konsekwentnie przestrzegamy przepisów prawa, stosujemy standardy zawodowe, kierujemy się zasadami etyki zawodowej oraz chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej  działalności. Kładziemy szczególny nacisk na osiągnięcie racjonalnej oszczędności kosztów eksploatacyjno – remontowych. Zdecydowana większość zamówień na roboty i usługi  udzielana  jest po  przeprowadzeniu przetargów.

  W chwili obecnej administrujemy czternastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi i trzynastoma nieruchomościami będącymi w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Wspólnoty Mieszkaniowe jako odrębne podmioty gospodarcze zostały zarejestrowane w Urzędzie Statystycznym oraz w Urzędzie Skarbowym. Każda Wspólnota posiada odrębny rachunek bankowy dla celów rozliczeń finansowych związanych z kosztami zarządu i administrowania nieruchomością wspólną oraz kosztami świadczeń dostarczanych do budynku i lokali, a także dla celów gromadzenia środków finansowych funduszu remontowego. Właściciele wpłacają w ciągu roku zaliczki na koszty zarządu, zgodnie z przedstawionym planem gospodarczym. Na koniec roku następuje rozliczenie zaliczki na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

  Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia estetyki i utrzymania w należytym stanie technicznym nieruchomości. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością. Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej.

    Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie. Gwarantujemy profesjonalną obsługę zarządcy nieruchomości, w tym racjonalne zarządzanie funduszami w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela przy równoczesnym pozostawieniu wszelkich ostatecznych i istotnych decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej w rękach jej właścicieli.

   Deklarujemy ścisłą współpracę z właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.

 

Co nas wyróżnia:

- stała opieka administracyjna nieruchomości;

- stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, stronę internetową, telefon;

- pełna obsługa księgowa i sprawozdawczość (ewidencja kosztów i przychodów  wspólnoty oraz prowadzenie analiz i dokumentacji księgowej dla właścicieli lokali, sporządzanie planów gospodarczych i kontrola ich realizacji, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie  deklaracji podatkowych CIT, sporządzanie sprawozdań do GUS i U.S.);

- rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu;

- prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty, dbanie o finanse;

- prowadzenie dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego;

- wykonywanie rocznych przeglądów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nadzór inwestycyjny w zakresie prac remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej;

- odczyty wodomierzy, podzielników kosztów centralnego ogrzewania i ciepłomierzy;

- spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola wykonywania tych umów;

- gotowość Pogotowia Technicznego w razie wystąpienia awarii;

- organizowanie i obsługa zebrania wspólnoty;

- ewidencja obciążeń i wpłat należności dotyczących  indywidualnych użytkowników  lokali;

- windykacja należności, w tym również  sądowa (opłaty sądowe  i komornicze ponosi wspólnota);

- działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam;

- wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub dla innych celów;

- obsługa wspólnoty w zakresie ubezpieczenia od szkód losowych i o.c. (proces zgłaszania i likwidacji szkód);

- pełna obsługa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (składanie deklaracji i odprowadzanie opłat).

   Po zapoznaniu się z nieruchomością i przekazaniu nam dodatkowych wymagań, przedstawiona zostanie szczegółowa oferta dostosowana tak pod względem zakresu obsługi jak i kosztów zarządzania odpowiednio, co do Państwa indywidualnych wymagań. Stawka wynagrodzenia zarządcy jest negocjowana indywidualnie w zależności od wspólnie ustalonego zakresu obsługi Wspólnoty. Zależy ona także od funkcjonowania Zarządu Wspólnoty w danej nieruchomości.

   Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Uczciwość jaką gwarantujemy, to oszczędność i bezpieczeństwo środków finansowych Wspólnoty oraz bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.

Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

Członek Zarządu - Renata Dąbrówka, tel. 44 633-69-20 wew. 22 lub 605-325-145
poczta e-mail: renata.dabrowka@gsmbelchatow.com.pl  

Nasza dewiza:
Transparentność i uczciwość to oszczędność środków finansowych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonych.

 

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.