AKTUALNE 

Przetarg - lokal mieszkalny przy ul. Antracytowej 3 

„Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. św.  Barbary 4, tel. (44) 633-69-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację, na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Antracytowej 3 o pow. użytk. 50,05 m2, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i ubikacji oraz przedpokoju (parter) wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytk. 8,40 m2.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 24.01.2017 r. o godz. 13.00. Cena wywoławcza 109 700,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.01.2017 r. w kwocie 2 000,00 zł na rachunek bankowy nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.”

ARCHIWUM 

Przetarg - lokal użytkowy przy ul. Berylowej 9 

 „Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

 97-400 Bełchatów, ul. św.  Barbary 4, tel. (44) 633-69-20

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację, na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Berylowej 9 o pow. użytkowej 19,80 m².

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 05.01.2017 r. o godz. 10.00. Wysokość wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 10,00 zł + VAT za 1m² pow. użytkowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.01.2017 r. w kwocie 600,00 zł na rachunek bankowy nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.”

 

Przetarg - lokal mieszkalny przy ul. Antracytowej 3 

„Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. św.  Barbary 4, tel. (44) 633-69-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację, na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Antracytowej 3 o pow. użytk. 50,05 m2, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i ubikacji oraz przedpokoju (parter) wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytk. 8,40 m2.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 04.01.2017 r. o godz. 11.00. Cena wywoławcza 119 700,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.01.2017 r. w kwocie 2 000,00 zł na rachunek bankowy nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.”

Przetarg - lokal użytkowy w budynku przy ul. Berylowej 9 

„Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. św.  Barbary 4, tel. (44) 633-69-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację, na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Berylowej 9 o pow. użytkowej 19,80 m².

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 20.12.2016 r. o godz. 13.00. Wysokość wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 11,00 zł + VAT za 1m² pow. użytkowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.12.2016 r. w kwocie 700,00 zł na rachunek bankowy nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.”

Przetarg - lokal użytkowy w budynku przy ul. Berylowej 9 

„Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. św.  Barbary 4, tel. (44) 633-69-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację, na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Berylowej 9 o pow. użytkowej 19,80 m².

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 06.12.2016 r. o godz. 13.00. Wysokość wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi
13,00 zł + VAT za 1m² pow. użytkowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.12.2016 r. w kwocie 1000,00 zł na rachunek bankowy
nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.”

 

Przetarg - lokal użytkowy w budynku przy ul. Berylowej 9 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację, na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Berylowej 9 o pow. użytkowej 28,60 m².

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 23.08.2016 r. o godz. 12.00. Wysokość wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 11,90 zł + VAT za 1m² pow. użytkowej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.08.2016 r. w kwocie 1000,00 zł na rachunek bankowy nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn. Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.

Przetarg - wybór wykonawcy remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Berylowej 3, W. Budryka 5, św. Barbary 3 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na wybór wykonawcy remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Berylowej 3, W. Budryka 5, św. Barbary 3

wg zasad określonych w „Regulaminie udzielania zamówień w GSM” (do wglądu w siedzibie spółdzielni)

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień dot. przedmiotu zamówienia.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.11.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie spółdzielni. Należy wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej)do dnia 10.11.2016 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień – do pobrania w siedzibie spółdzielni lub na stronie internetowej https://gsmbelchatow.com.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (44) 633-69-20 wew. 22 lub w siedzibie spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

Przetarg - lokal mieszkalny przy ul. Berylowej 5 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie ogłasza nieograniczony przetarg ustny – licytację,

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Berylowej 5

o pow. użytk. 59,80 m2, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, pralni

oraz przedpokoju (I piętro) wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytk. 5,30 m2

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Bełchatowie przy ul. św. Barbary 4 w dniu 10.11.2016 r. o godz. 13.00. Cena wywoławcza 148 800,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.11.2016 r. w kwocie 2 000,00 zł na rachunek bankowy nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 i przedłożenia potwierdzenia wpłaty.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn.

Informacje o lokalu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20 lub w biurze Spółdzielni.

Przetarg - wybór wykonawcy odgrzybiania i malowania elewacji północnej budynku przy ul. W. Budryka 1 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy odgrzybiania i malowania elewacji północnej budynku mieszkalnego przy ul. W. Budryka 1  wg zasad określonych w „Regulaminie udzielania zamówień w GSM” oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień dot. przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia do 31.10.2016 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 05.08.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie spółdzielni. Termin otwarcia ofert dnia 05.08.2016 r. godz. 14.00 w siedzibie spółdzielni. Należy wnieść wadium w wysokości 2500,00 zł (w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień – do pobrania w siedzibie spółdzielni lub na stronie internetowej https://gsmbelchatow.com.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu (44) 633-69-20 wew. 22 lub w siedzibie spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.