AKTUALNE 

Indywidualne konta bankowe 

indyw_konta_bankowe

Admin.:
Edyta Mackiewicz
dn.: 2022-05-05

Informacja_Prezesa 

rozpowsz_infor

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn.: 2022-04-11

Nowa stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych obowiązująca od 01.01.2022 r. 

                                                                                             INFORMACJA

         Zgodnie z Uchwałą nr XL/302/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 01.12.2021 r. w sprawie „wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi…”, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 01.01.2022 r. wynosi 29,50 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Prosimy o wzmożenie wysiłku przy segregacji odpadów!

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2022-01-05

Awarie elektryczne 

Informujemy, że od dn. 01.01.2022 r. obsługą konserwacji elektrycznej i wind zajmować  będzie się firma LIFT UP.
Telefon zgłoszeniowy w sprawie awarii: 883-096-434Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn.: 2022-01-05

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie poniżej zamieszcza pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie i zwraca się z prośbą o niedokarmianie dzikich gołębi.

PPIS_golebie.jpg
PPIS_golebie_2.jpg

Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn.: 2021-12-02

Podsumowanie akcji #Binków dla planety 

#BINKÓW DLA PLANETY

 20 października 2021 r. o godz. 9.00 pracownicy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie, przedszkolaki Przedszkola Samorządowego nr 6 w Bełchatowie, mieszkańcy oraz pracownicy Nadleśnictwa Bełchatów wspólnie sadzili drzewa na terenie os. Binków. Dzieciaki, na tę okoliczność, przygotowały własnoręcznie zrobione transparenty, na których widnieją hasła:

                                   „drzewa dla planety”,
                       „drzewa zielone – płuca dotlenione”,
                            „okaż kulturę – chroń naturę”,
                    „o zieleń dbasz – czyste powietrze masz”.

zdjecie_5.jpg  zdjecie_6.jpg


W sumie posadzono 50 szt. drzewek (jodły, jarzębiny oraz klony zwyczajne).

W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DZIĘKUJEMY ZA POMOC WE WSPÓLNYM RATOWANIU NASZEJ PLANETY.

zdjecie_1.jpg  zdjecie_3.jpg  zdjecie_4.jpg

zdjecie_2_zmienione.jpg


Sporz.: Edyta Maćkiewicz
dn.: 2021-10-21

Sadzimy drzewa 

plakat_sadzimy_drzewa.jpgJedno drzewo pochłania rocznie 6–7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych – wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodową grupę naukowców, która dokonała pomiarów w lesie sosnowym w środkowej części Finlandii.

Ilość węgla pochłoniętego przez 1 ha lasu odpowiada średniej rocznej emisji CO2 przez cztery samochody osobowe – przy założeniu, że jeden pojazd emitujący 160 g zanieczyszczeń na 1 km pokonuje średnio 14 tys. km rocznie.

Drzewa chronią przed hałasem, odpowiednio dobrane i posadzone mogą ograniczyć jego poziom o 50%. Subiektywne odczucie natężenia hałasu jest niwelowane poprzez wrażenia estetyczne. 


https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/miedzy-drzewami-podcast
https://www.lasy.gov.pl/pl
https://belchatow.lodz.lasy.gov.pl/Sporz.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-10-15

Informacja Zarządu w sprawie Walnego Zgormadzenia 


Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie informuje członków Spółdzielni, że w zakładce "Portal Obsługi Lokatora" → "Walne Zgromadzenie", po wcześniejszym zalogowaniu, można zapoznać się z informacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia.Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-08-27

Informacja - nowe stawki za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków 

Technologia wykonania posadzek balkonów/loggii Technologia wykonania posadzek balkonów/loggii
Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-06-08

Aktualizacja liczby zamieszkujących osób 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji liczby zamieszkujących osób.

Oświadczenie można pobrać tutaj.

Wypełnione oświadczenie można przesłać na adres e-mail: administracja@gsmbelchatow.com.pl lub dostarczyć do skrzynki pocztowej Spółdzielni.Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-05-05

Analiza wzrostu cen za energię cieplną 

Ogłoszenie 

 Szanowni Państwo

 

      Wobec zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenia kontaktów z mieszkańcami informujemy, że pracownicy Spółdzielni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu uzyskania adresów poczty e-mail, za pomocą której odbywać się będzie korespondencja.

 

 

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn.: 2020-04-10
 

Informacja 

 INFORMACJA

     Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie informuje o planowanych zamówieniach z zakresu robót budowlanych w ramach remontów i modernizacji budynków w 2019 r.

I. Zakres przedmiotowy zamówień:

1. Remont dachu  budynku nr 1  przy ul. Węglowej.

2. Odgrzybianie i malowanie elewacji  wraz z malowaniem balkonów i balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Budryka 1, ul. Berylowej 7, ul. Berylowej 9, św. Barbary 6, ul. św. Barbary 10 , ul. Antracytowej 3.

II. Orientacyjny termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Remont dachu  budynku nr 1  przy ul. Węglowej  - KWIECIEŃ 2019 r.

2. Odgrzybianie i malowanie elewacji  wraz z malowaniem balkonów i balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Budryka 1, ul. Berylowej 7, ul. Berylowej 9, św. Barbary 6, ul. św. Barbary 10 , ul. Antracytowej 3 - KWIECIEŃ 2019 r.

III. Planowany termin realizacji:

1. Remont dachu  budynku nr 1  przy ul. Węglowej - planowany termin realizacji od czerwca do października 2019 r.

2. Odgrzybianie i malowanie elewacji  wraz z malowaniem balkonów i balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Budryka 1, ul. Berylowej 7, ul. Berylowej 9, św. Barbary 6, ul. św. Barbary 10 , ul. Antracytowej 3  - planowany termin realizacji od czerwca 2018 r. do października 2021 r.

 

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz

dn. 06.03.2019 r.

Wymiana pojemników na odpady komunalne 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie otrzymała informację z Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa, że od sierpnia 2018 r. rozpoczęła się wymiana w całym mieście pojemników na odpady komunalne odpowiadające kolorystycznie nowym wymogom.

Oznaczenia nowych pojemników:

- żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

- niebieski z napisem „Papier"

- zielony z napisem „Szkło”

- brązowy z napisem „Bio”

- szary – pozostałości po segregacji.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: http://www.belchatow.pl/.

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz

Archiwum - Ogłoszenie - nocny bieg uliczny 

bieg_nocny

Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn.: 2022-04-27

Archiwum - Nabór na stanowisko Inspektor ds. administracyjno-technicznych 

nabor_inp_ds_adm_tech
nabor_inp_ds_adm_tech_2

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn.: 2022-04-08

Archiwum - Nabór na stanowisko Kierownika Działu technicznego 

nabor_kier_DT_1
nabor_kier_DT_2

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn.: 2022-04-08

ARCHIWUM - Przetarg - najem lokalu mieszkalnego przy ul. W. Budryka 1 

Górnicza Spółdzielnia  Mieszkaniowa w Bełchatowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony - licytację na wyłonienie najemcy lokalu mieszkalnego w Bełchatowie przy ul. W. Budryka 1 o powierzchni użytkowej 24,20 m2, które składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju, usytuowanego na VII piętrze wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 4,71 m2

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. św. Barbary 4 w Bełchatowie w dniu 12.05.2021 r. o godz. 11.00.

Kwota wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Stawka czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów, tj. centralnego ogrzewania, wody, ścieków, energii cieplnej, wywóz odpadów komunalnych. 

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) na konto Spółdzielni nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 do dnia 11.05.2021 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn.

Informacje o mieszkaniu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20.

 


Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-04-29

Archiwum - Przetarg - najem lokalu mieszkalnego przy ul. W. Budryka 1 

       Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony - licytację na wyłonienie najemcy lokalu mieszkalnego w Bełchatowie przy ul. W. Budryka 1 o powierzchni użytkowej 24,20 m2, które składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju, usytuowanego na VII piętrze wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 4,71 m2.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. św. Barbary 4 w Bełchatowie w dniu 27.04.2021 r. o godz. 11.00.
Kwota wywoławcza stawki czynszu najmu wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł 00/100). Stawka czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów, tj. centralnego ogrzewania, wody, ścieków, energii cieplnej, wywóz odpadów komunalnych. 
Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100) na konto Spółdzielni nr 74 1020 3958 0000 9902 0015 6349 do dnia 26.04.2021 r.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyn.
Informacje o mieszkaniu i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie (44) 633-69-20.


Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-04-12

Archiwum - Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BEŁCHATOWIE

 

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie (dalej jako: „Rada Nadzorcza”), działając na podstawie § 40 ust. 1 pkt 15 oraz § 40 ust. 1 pkt 7 Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w wymiarze pełnego etatu.

Celem wyboru Prezesa Zarządu GSM w Bełchatowie, w postępowaniu konkursowym przyjęto poniższe procedury dla kandydatów na ww. stanowisko.

I. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

          1) Kandydat musi być członkiem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie z co najmniej 5 letnim stażem lub być dorosłym dzieckiem członka                SM prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe;
          2) Powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy Spółdzielni i legitymować się wykształceniem wyższym z preferencją kierunków:                   zarządzanie, ekonomia, prawo;
          3) Wymagany jest co najmniej 10 letni staż pracy, oraz minimum 6 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowiskach w organach zarządczych lub                   nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
          4) Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
          5) Pełna dyspozycyjność.

II. Oferta kandydata powinna zawierać:

          1) CV wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
          2) Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), adres do korespondencji;
          3) Zarys koncepcji funkcjonowania Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie na najbliższe lata;
          4) Wymagane oświadczenia.

III. Oświadczenie kandydata o poniższych wymaganiach:

          1) Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności;
          2) Nieprowadzenie wobec kandydata postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego;
          3) Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec GSM w Bełchatowie, a w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz                          w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec GSM w Bełchatowie lub wykonujących usługi na jej rzecz;
          4) Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej GSM w Bełchatowie;
          5) Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec GSM w Bełchatowie za okres 3 lat;
          6) Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów postepowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,                            o świadczenie dostępne na stronie https://gsmbelchatow.com.pl/ lub do pobrania w siedzibie SM, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia;
          7) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO (klauzula dostępna na stronie https://gsmbelchatow.com.pl/ lub do pobrania                 w siedzibie SM, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Składanie ofert:

          1) Ofertę należy złożyć do dnia 15 lutego 2021 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem operatora                        pocztowego/kuriera (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data nadania) przesłać na adres: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa                    w Bełchatowie ul. Św. Barbary 4, 97-400 Bełchatów, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu GSM w Bełchatowie”.

V. Postępowanie konkursowe Rady Nadzorczej:

            1) Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone dwuetapowo, tj.:
                        a) W pierwszym etapie wyłonieni zostaną tylko kandydaci spełniający wymagania formalno-prawne określone w części I-IV ogłoszenia,
                        b) W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania pierwszego etapu.
             2) Rada Nadzorcza zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu go do drugiego etapu postępowania konkursowego.
             3) Rozpoczęcie pracy nastąpi od dnia 1 marca 2021 r.

 

                                                                           Sekretarz Rady Nadzorczej               Rozmus Andrzej

                                             Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej               Kopcik Stanisław

                                                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej               Sylwester JanowskiKlauzula informacyjna

Oświadczenie

Admin.: 
Edyta Maćkiewicz
dn.: 2021-01-29

Archiwum - Informacja Zarządu 

INFORMACJA ZARZĄDU GSM

Zarząd GSM informuje wszystkich członków Spółdzielni, którzy otrzymali dokumenty związane z głosowaniem nad uchwałą określającą najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, że w przesłanym zawiadomieniu Zarząd umieścił inny zapis niż jest w podjętej uchwale Nr 9/RN/2020 Rady Nadzorczej z dnia 07.10.2020 r.
Uchwała RN dotyczyła żądania Rady Nadzorczej GSM „zwołania przez Zarząd GSM Walnego Zgromadzenia Spółdzielni”.
Obliczenia wyników głosowania nad uchwałą dokona komisja powołana przez Zarząd GSM.Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn. 2020-11-18

Archiwum - OGŁOSZENIE !!! 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie informuje, że zostały wysłane członkom Spółdzielni na ich adres e-mail następujące dokumenty:

- zawiadomienie
- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
- karta do głosowania.

W przypadku członków Spółdzielni nieposiadających adresu e-mail ww. dokumenty zostały przesłane pocztą tradycyjną.

Prosimy o zapoznanie się z otrzymanymi dokumentami oraz dostarczenie wypełnionych kart zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu do 11 grudnia 2020 r.   Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn. 06.11.2020 r.

Archiwum - Analiza prawna w sprawie podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie 

Analiza prawna w przedmiocie dopuszczalności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w trybie określonym przepisami art. 36 par. 9-13 Prawa spółdzielczego przygotowana na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie:

analiza prawna


Admin.: Edyta Maćkiewicz

dn.: 2020-10-26

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.